Ekspert do spraw awansu zawodowego

   Od 15 marca do 10 maja 2012 roku uczestniczyłam w pierwszej części szkolenia „Ekspert”. Było ono prowadzone w trybie on-line i kończyło się egzaminem w formie testu na platformie e-learningowej. Druga cześć szkolenia to dwa trzydniowe zajęcia warsztatowe, które odbyły się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Całość szkolenia zakończona była egzaminem.


DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU

Podczas szkolenia realizowane były następujące moduły:


- Prawo pracy eksperta,

- Zespołowy charakter pracy eksperta,

- Egzamin i rozmowa przeprowadzona przez komisję egzaminacyjną i kwalifikacyjną,

- Ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli,

- Informacje MEN,

- Etyczne aspekty pracy eksperta,

- Warsztat pracy eksperta.

DECYZJA O WPISIE NA LISTĘ EKSPERTÓW

29 października 2012 roku dokonano kolejnej aktualizacji i znalazłam się na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowy.