Cel pracy eksperta:

 

   Formułowanie profesjonalnej (rzetelnej i sprawiedliwej) oceny dorobku zawodowego nauczyciela w toku pracy w ramach komisji egzaminacjnej lub klasyfikacyjnj dla nauczyceli ubiegających się o stopień awanu zawodowego nauczyciela.