Powinności eksperta:

 

- ograniczenie do merytorycznej oceny dorobku,

- zachowanie obiektywizmu,

- respektowanie profesjonalizmu,

- współpraca z innymi osobami w komisji z poszanowaniem zasad komunikacji interpersonalnej.