Szkolenie na eksperta:

 

Szkolenie „Ekspert” organizowane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym tj.:

 

- Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE),

- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU),

- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA).